ASANSÖR BAKIM & ARIZA HİZMETİ

Resmi gazetede 6 Nisan 2019 ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ 4. madde e-fıkrasında;

e) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemlerin yapılması zorunludur.

f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu ve yetkilidir.

Bakımın kapsamı

MADDE 9 – (1) Asansörün, asansörü oluşturan tüm aksam ve parçaların bakımı asansör monte eden tarafından hazırlanmış olan bakım kılavuzunda yer alan talimatlara ve                                 güncel TS EN 13015: Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı, Bakım Talimatları İçin Kurallar standardında belirtilen gerekliliklere göre yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre bakım;

a) Yağlama ve temizlemeyi,

b) Kontrolleri,

c) Kurtarma çalışmalarını,

ç) Ayarlama işlemlerini,

d) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımını veya değişimini,

kapsar.

  

ASANSÖR BAKIM ARIZ HİZMETİ

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

ASANSÖR BAKIMININ BAŞLATILMASI

Asansörünüzün;

Asansörün özelliklerine göre (durak sayısı, hız, kapasite)
bakım sözleşmesi imzalanır.

ASANSÖR BAKIMI DEGERLENDİRME

Asansörünüzün;

Bakımı tamamlanan asansörün bakım formu doldurulur asansörde gözlenen / çalışmayan ürünler bu forma yazılarak yöneticinin bilgisine sunulur.

BİZİ ARAYIN

Mobil: +90 532 621 06 58

Ofis   : +90 216 376 00 22

e-mail

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:30