TOWER ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN

    1997 yılında BILAL MUTLUSAHIN tarafından İstanbul’da kurulan TOWER ELEVATOR & ESCALATOR, asansör sanayinde hızlı adımlarla büyümüştür. 2003 yılında yaptığı büyük yatırımla, 4,500 m2’si kapalı olmak üzere 10,300 m2 alan üzerine kurduğu Asansör fabrikasını faaliyete geçirmiştir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan TOWER ELEVATOR kısa zaman içerisinde ürün çeşitliliğini, üretim kapasitesini ve müşteri portföyünü genişletmiştir.

    RUSYA FEDERASYONU, TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, KAZAKİSTAN, KIRGIZİSTAN, AZERBAYCAN, BEYAZ RUSYA, UKRAYNA ve dâhi birçok ülkeye ihracat yaparak, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da pazar payını artırmıştır.

    TOWER ELEVATOR,

 

• Otomatik kat ve kabin kapıları,

• Yolcu asansörü kabinleri,

• Panoramik asansör kabinleri,

• Paket servis asansör sistemleri,

• Yük asansörü kabinleri,

• Mekanik ya da hidrolik kabin, ağırlık karkasları ve çeşitli asansör ekipmanlarının üretim ve satışını yapmaktadır.

    Kurulduğu günden beri müşteri memnuniyetini artırmayı, teknolojik yenilikleri takip ederek modern üretim yapmayı, yurt içi ve yurt dışında pazar payını artırarak ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen TOWERELEVATOR, ileriki yıllarda ulaştığı bu hedefleri bir üst seviyeye taşımak için, özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

    Kurucumuz Sn. BİLAL MUTLUŞAHİN tarafından TOWER ELEVATOR firmasının değişmez ilkesi olarak konulmuş bulunan ve bugüne kadar sürdürdüğümüz “ insan hayatına, ülkemiz değerlerine ve yaptığımız işe saygı duyan” yapımız, dinamik kadromuz ile daha da güçlenmiştir.

    KALİTE POLİTİKAMIZ 

• Sektöründe lider olabilmek için müşterilerinin ihtiyaç ve şartlarını karşılamayı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı,

• Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamayı,

• Kaynaklarımızı verimli ve etkin şekilde kullanmayı,

• Kalite Yönetim standartlarına uyarak, sistemin sürekli gelişmesini sağlamayı,

• Sektörde öncü olan firmamız, teknolojiyi yakından takip etmeyi, dürüstlüğe ve satış sonrası hizmete büyük önem vermeyi ve zamanı iyi planlayıp kaliteyi ön planda tutarak hızlı bir üretim sistemi uygulamayı,

• Personelin eğitim verimini artırmayı,

• Müşterilerimizi, ürünümüzün kullanımı ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmeyi,

• Taahhütlerimizi zamanında yerine getirmeyi ,

• AR-GE çalışmalarını destekleyerek müşteri ve Pazar memnuniyeti yaratacak yeni ürünler geliştirmeyi,

• Çevreye karşı duyarlılığımızı sağlamayı ve devam ettirmeyi,

• Faaliyet alanımızdaki yerli ve uluslararası mevzuat ve yasalara uygun bir yönetim sistemini yürütmeyi,

• İlgili tüm firmaların; tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın katkıları ile karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu ilkeler TOWER ELEVATOR’UN her yaptığı işi ve çalışma yöntemlerini kapsamaktadır. ISO 9001 ,TSE , CE , GOST R  , EAC  Kalite Yönetim Sistem Standartının gereklerini yerine getiren ve diğer yönetim fonksiyonları ile birlikte planlanan ve geliştirilen, müşteri ihtiyaçlarını yerine getiren etkili ve yeterli bir Kalite Sistemi kurmak ve sürekli geliştirmektir.

    TOWER ELEVATOR bu politikayı en etkili biçimde uygulamak için; kalitenin, yaptığı işlerin, kullandığı yöntemlerin ve prosedürlerin bir parçası olarak yerleştirilmesi gerektiğine inanmaktır.

AMAÇ VE STRATEJİK YÖNELİM 

• Asansör sanayisine yönelik gereksinimleri, beklentileri ve fırsatları anlayarak, tahmin ederek ve karşılayarak müşterilerine sürekli değer katmak.

• Mevcut ve potansiyel müşteri gruplarının kimler olduğunu bilmek ve bu müşteri gruplarının farklı gereksinim ve beklentilerine yönelik çözümler üretmek.

• Bütün müşterileriyle şeffaflığa dayalı iletişim kurmak ve iletişimi sürdürmek, hizmet ve deneyimlerin geliştirilmesinde müşterilerinin katılımını sağlamak.

• Çalışanlarının, müşterilere yönelik deneyimlerini en üst düzeye çıkarabilmesi için; gerekli kaynak, yetkinlik ve araç ile donatılmasını sağlamak.

• Müşterilerinin deneyim ve algılarını sürekli olarak izlemek, gözden geçirmek ve müşteri geri bildirimlerine uygun bir biçimde yanıt vermek.

• Performansını uygun kuruluşların sonuçlarıyla karşılaştırmak ve müşterileri için yaratılan değerleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla güçlü yönlerinden ve iyileştirme fırsatlarından faydalanmak.

• Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için, ilişki içinde olunan toplum kesimlerinin ekonomik, çevresel ve toplumsal koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunarak, çevrede olumlu bir etki yaratmak.

• Vizyon, misyon, değerler, etik kurallar ve kurumsal davranışlarının esasını bir temel amaç çerçevesinde tanımlamak ve bunu duyurarak geleceğini bu çerçevede planlamak.

• Sürdürülebilirlik kavramlarını, temel stratejileriyle, değer zincirleriyle ve süreç tasarımlarıyla bütünleştirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynakları tahsis etmek.

• Karşılaşılacak çelişkileri dengelerken “İnsan, Dünya ve Kazanç” kavramlarını dikkate almak.

• Kısa vadeli kazançlardan çok, uzun vadeli gereksinimleri karşılayacak şekilde kaynaklarını ayırmak ve böylelikle rekabetçi olmak ve bu rekabetçiliğini sürdürmek.

• Faaliyetlerinin, ürün yaşam çevrimlerinin ve hizmetlerinin; toplum sağlığına, güvenliğe ve çevreye olan etkisini ölçüp optimize ederek sektörün ekonomik, çevresel ve sosyal standartlarının geliştirilmesine aktif biçimde destek olmak.

• Değer zincirinin tamamında, iş birliği ve ekip çalışmasının etkililiğini sürekli artırmaya çalışan bir kültür geliştirmek suretiyle, kurumsal gelişimi desteklemek üzere gerekli finansal, fiziksel ve teknolojik kaynaklar sağlamak.

• Kurumsal değerleri içerisinde ortak değerler, hesap verebilirlik, etik kurallar ile birlikte güven ve açıklık kültürü yaratarak, iş birliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı yarar elde etmek ve ilgili paydaşlarına artan değer yaratmak üzere; uzmanlık, kaynak ve bilgi birikimi açısından birbirini desteklemeye çalışmak.

• Yenilikçi bir yapıda olarak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek üzere öğrenme ve iş birliği ağları kurmak ve yönetmek.

• Yenileşmenin ürünlere, süreçlere, pazarlamaya, organizasyon yapısına ve iş modellerine uygulanabileceği bilincinde olarak pazarı ve pazardaki fırsatları anlayarak buna uygun politika ve kaynaklarla desteklemek.

• Yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi ve öncelik verilmesi için yapısal bir yaklaşım kullanarak, en umut vadeden fikirleri test ederek geliştirmek, uygun olduğunda hayata geçirmek için gerekli kaynakları ayırmak.

• Çalışanlarına örnek olarak; davranışları, faaliyetleri ve deneyimleri aracılığıyla, sahiplenme, yetkilendirme, iyileştirme ve hesap verebilirlik kültürü yaratmak ve kuruluşun itibarını artırmak amacıyla, kuruluş içinde ve dışında kuruluşun değerlerinin yaşama geçirilmesinde öncülük etmek.

• Açık bir yön ve stratejik odak belirlemek, bunu ilgili paydaşlarına iletmek, kuruluşun misyon, vizyon ve hedeflerini paylaşarak gerçekleştirmek üzere, çalışanların bu hedefleri özümsemesini sağlayarak aidiyet duygusunu yaratmak.

• Stratejileri; birbiriyle uyumlu hale getirilmiş süreçlere, projelere ve kurumsal yapılara yansıtarak, değerler bütünü içerisinde, değişikliklerin uygun hızda uygulanmasını sağlamak.

• Temel süreçlerin etkililiğini, verimliliğini ve stratejik amaçlara katkısını değerlendirmek üzere, anlamlı süreç performans göstergelerini ve ilgili çıktı ölçümlerini tanımlamak.

• Bireysel hedefler ve ekip hedeflerinin uyumunu sağlamak, çalışanlarını gerçek bir işbirliği ruhu içinde tüm potansiyellerini hayata geçirmeleri için yetkilendirmek.

• Çalışanları iyileştirme ve yenileşme sürecine katılmaya özendirerek, çabalarını ve başarılarını takdir etmek. Kurum Hedefleri

• Müşteri odaklılık

• Kaliteli ürün üretmek

• Kalite Yönetim standartlarına uygun çalışmak

• Personelin yetkinliğini arttırmak

• Finansal büyüme

• Yurt dışı ve yurt içi pazar payını artırmak

• Müşteri memnuniyetinde en iyi olmak

• Yenilikçi olmak

• Tedarikçilerin verimliliğini artırmak

• Üretim verimliliğini artırmak

• Kaliteyi geliştirmek

     İleri teknolojide çalışma/çalışanlar Hedeflerimiz TOWER ELEVATOR olarak önceki yıllarda elde edilen kaliteyi ve yeni standartlar doğrultusunda uyumluluğu her zaman önde tutan, her konuda öncü olma odaklı başarı anlayışımıza ilave olarak, daha müşteri odaklı ve pazarlama alt yapısının güçlendirdiği bir yönde ilerlemek üzere çalışmalarımızı planlamaktayız. Bu amaçla başta üniversiteler ve KOSGEB Gelişim Destek Programları ile yaptığımız yeni iş birlikleri içerisinde;

• Bilimselliği öne çıkarmak,

• AR-GE projeleri tasarımlarına hız vermek,

• Hem mühendislik hem de teknisyenlik alanlarında eksikliği yadsınamaz durumda olan sektörümüz ile ilgili insan kaynağı ve istihdamı yaratacak ürünler olarak üretmek,

• Bu ürünleri mevcut partnerlerimizle birlikte ilerleyebileceğimiz ortak projelerde yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunmak,

• Ülkemizin bulunduğu ekonomik koşullar paralelinde ticari ahlaka uygun, etik değerleri önde tutan iş birliği çalışmalarımızı geliştirmek,

• Hizmet içi hizmet dışı kalite ve güvenlik değerlerine katkıda bulunacak eğitimler gerçekleştirmek ana hedeflerimiz olarak tespit edilmiş durumdadır

BİZİ ARAYIN

Mobil: +90 532 621 06 58

Ofis   : +90 216 376 00 22

e-mail

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:30